PGB is de afkorting van Persoonsgebonden Budget

PGB is de afkorting van Persoonsgebonden Budget. Een persoonsgebonden budget is er voor iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen en leven. Het PGB wordt betaald via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of Jeugdwet. Iedere inwoner van Nederland betaalt premie hiervoor via de inkomstenbelasting.

Dat geldt dus ook voor u!

Maar een PGB krijgt u niet zomaar! Of u in aanmerking komt voor een PGB gebeurt door middel van een indicatiestelling die wordt verzorgd door uw gemeente of het CIZ. Eén van deze twee instellingen stelt vast welke zorg u nodig hebt in uw situatie.

De hoogte van het PGB hangt af van uw situatie: Hoe meer zorg of begeleiding u nodig heeft, hoe hoger het PGB kan zijn. Soms wordt er van u een eigen bijdrage verlangd.

Bron: PerSaldo – www.pgb.nl

Meer weten over Logeerhuis POEH!?

Bent u benieuwd wat wij voor u en uw kinderen kunnen betekenen of wilt u meer weten over Logeerhuis POEH!? U kunt ons bereiken via mail@logeerhuispoeh.nl of ga naar contact.

Ga naar contact