Logeerhuis POEH! kan u helpen

Door de ervaring die wij hebben, kunnen we u op weg helpen bij de aanvraag van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Het valt niet altijd mee om door het bos van instellingen en formulieren, de bomen nog te zien.

Wij kunnen u vertellen waar u kunt aankloppen voor de aanvraag van een PGB. Een indicatiestelling vergt wel een gedegen voorbereiding. Onze teamleiders zullen u graag helpen met deze voorbereiding of u enige tips geven over waar u op moet letten.

Als de indicatie eenmaal is gesteld en u bent in het bezit gekomen van een PGB, dan mag u helemaal zelf beslissen waar u het PGB voor gebruikt (logeeropvang voor uw kind bijvoorbeeld).

Het PGB is in beheer van SVB. Om betalingen te garanderen dient u alle facturen aan SVB te versturen

Als wettelijk vertegenwoordiger bent u ten alle tijden verantwoordelijk bent voor:

  • Tijdig verlengen/aanvragen van de indicatie via CIZ of gemeente.
  • Tijdig verlengen/aanvragen van beschikking (budget) via zorgkantoor of gemeente.
  • Zorg dragen dat SVB alle benodigde documenten in bezit heeft (zorgovereenkomst, zorgplan, et cetera).
  • Betaling van de facturen (via SVB).
  • Budget monitoren (geef tijdig aan indien er een tekort/overschot ontstaat).
  • Aanleveren kopie indicatiebesluit & beschikking.

Uiteraard zullen wij waar mogelijk assisteren met deze punten, maar uiteindelijk bent u aansprakelijk wanneer deze zaken niet op orde zijn. Verder bent u vrij om een instelling, een particulier logeerhuis zoals Logeerhuis POEH!, of zelfstandige zorgverleners in te huren.

Bron: PerSaldo – www.pgb.nl

Meer weten over Logeerhuis POEH!?

Bent u benieuwd wat wij voor u en uw kinderen kunnen betekenen of wilt u meer weten over Logeerhuis POEH!? U kunt ons bereiken via mail@logeerhuispoeh.nl of ga naar contact.

Ga naar contact