Heeft u een vraag of opmerking over Logeerhuis POEH!? Ga naar contact

Logeerhuis POEH!

Logeerhuis POEH! in Hellevoetsluis is een logeerhuis ter ondersteuning van ouders welke een moeilijk opvoedbaar kind of een kind met een (lichte) verstandelijke beperking thuiswonend hebben.

Wilt u eens een weekendje uitrusten, een avondje uit of gewoon een filmpje pakken? Maar wilt u dan wel dat er goed voor uw kind wordt gezorgd? Kom dan bij ons kennismaken! U zult verrast zijn over wat logeerhuis POEH! voor u kan doen. U bent van harte welkom!

Wilt u onbezorgd eens even op adem komen en wilt u tegelijkertijd dat uw kind onder deskundige begeleiding een gezellige tijd doorbrengt, dan is logeerhuis POEH! misschien de oplossing voor u.

Uw kind logeert samen met andere kinderen onder deskundige begeleiding in ons gezellige huis in Hellevoetsluis. Wij maken uitstapjes naar een kinderboerderij, een manege of zwembad, maar ook pretparken staan op het programma. En op een regenachtige dag organiseren we een spelletjesdag. Onder begeleiding lekker knutselen of bouwen met speelgoed kan natuurlijk ook. ’s Avonds maken we het gezellig met een leuke film of een spannend spel.

ISO 9001 certificering

Zowel Logeerhuis POEH! als De Langstee voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: NEN-EN-ISO 9001:2008

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Logeeropvang en permanente opvang voor kinderen met (licht) verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen.

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen, treedt in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken.
Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.

Meer weten over Logeerhuis POEH!?

Bent u benieuwd wat wij voor u en uw kinderen kunnen betekenen of wilt u meer weten over Logeerhuis POEH!? U kunt ons bereiken via mail@logeerhuispoeh.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Wilt u ons team komen versterken?
Bekijk onze vacatures